Pravno obvestilo

 

(zaradi 100% kopiranja naših tekstov na spletne strani drugih podjetij):


Slovenski tekst za CTEK polnilnike na naši spletni strani www.ctek.si je intelektualna lastnina uradnega distributerja za Slovenijo, to je podjetja Sončna uprava Edvard Brank s.p.
Javna uporaba, tiskanje in razmnoževanje našega teksta fizičnim osebam z dejavnostjo prodaje in pravnim osebam za reklamiranje njihove prodaje v svojih prostorih ali na spletu ni dovoljena!
Kršitve intelektualne lastnine bomo v bodoče po pravni poti preprečili po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in zahtevali denarno nadomestilo.

 

Vsebine, objavljene na spletni strani se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez našega dovoljenja.

Po svojih najboljših močeh se trudimo, da na spletni strani objavljamo le prave in ažurne podatke, vendarle ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na tej spletni strani ali začasnega nedelovanja spletne strani.

 

Podjetje SONČNA UPRAVA Edvard Brank s.p. ne odgovarja za mnenja kupcev in informativnih vsebin na drugih spletnih straneh, na katere podjetje nima vpliva.

SONČNA UPRAVA Edvard Brank s.p. si pridržuje pravico do spremembe vsebin.

Z uporabo te spletne strani obiskovalec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.